Blog

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2024/OOPP
AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2024/OOPP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2024/OOPP dotyczącego dostawy talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach projektu: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej”, realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Treść zapytania »
Załącznik 1 »
Załącznik 2 »
Załącznik 3 »
Załącznik 4 »