Oferujemy bezpłatne wsparcie:

Pomoc prawna, mediacje
Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna
Pomoc materialna

Komu pomagamy?

Pomoc Ośrodka kierowana jest do:

 • osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • świadków przestępstw i
 • osób im najbliższych.

Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie  karnym (dalej: k.k.):
1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),
2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),
3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także  osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

Wspieramy pokrzywdzonych już na etapie zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa lub złożenia wniosku o ściganie, osoby pokrzywdzone  objęte procedurą Niebieskiej Karty w związku z przemocą w rodzinie i inne osoby, które zostały dotknięte skutkami czynów karalnych – w tym również po prawomocnym zakończeniu  postępowania w Sądzie.

Rodzaje przestępstw (przykłady):

 • przemoc,
 • niealimentacja,
 • wypadek komunikacyjny z czyjeś winy,
 • wyłudzenie,
 • kradzież,
 • oszustwo, w tym oszustwa
 • internetowe,
 • rozbój,
 • uszkodzenie mienia,
 • zabójstwo, usiłowanie zabójstwa,
 • napaść,
 • pobicie,
 • groźby karalne,
 • handel ludźmi,
 • stalking,
 • wykorzystywanie seksualne,
 • mobbing itd…..

Nie zwlekaj, przyjdź…..

Czy możemy skorzystać z pomocy?

Jeśli status osoby pokrzywdzonej jest dla Ciebie niejasny, skontaktuj się z naszym pracownikiem, który udzieli Ci informacji w jakich sytuacjach możesz skorzystać z całkowicie bezpłatnej  pomocy naszego Ośrodka.

OŚRODEK W BIELSKU-BIAŁEJ tel.: 667 252 257
PUNKT W CIESZYNIE tel.: 667 254 710
PUNKT W ŻYWCU tel.: 667 254 715

Infolinia pomocy
pokrzywdzonym:
+48 222 309 900

Aktualności

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2022/OOPP

Dotyczącego dostawy talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach projektu: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w…

AKTUALNOŚCI

Informacja

Informujemy, iż Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej oraz Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu w dniach  10.02.2022 do  12.02.2022r. będą nieczynne. Telefon kontaktowy: 667 252 257  Za utrudnienia przepraszamy

Informacja dla instytucji
i pracowników służb

 

Zachęcamy do współpracy przedstawicieli, m.in. Szpitali, Policji, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądów, Prokuratury, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pedagogów, Psychologów oraz wszystkich, którzy na co dzień w swojej pracy mają styczność z potencjalnymi beneficjentami naszego Ośrodka.

Naszą misją jest niesienie pomocy dla możliwie jak największej ilości osób, które w pierwszej kolejności nierzadko zgłaszają się do Was. Liczymy na owocną współpracę będącą uzupełnieniem wsparcia  oferowanego przez Państwa instytucję.

Organ prowadzący Ośrodek