Oferujemy bezpłatne wsparcie:

Pomoc prawna, mediacje
Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna
Pomoc materialna

Komu pomagamy?

Pomoc Ośrodka kierowana jest do:

 • osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • świadków przestępstw i
 • osób im najbliższych.

Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie  karnym (dalej: k.k.):
1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),
2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),
3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także  osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

Wspieramy pokrzywdzonych już na etapie zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa lub złożenia wniosku o ściganie, osoby pokrzywdzone  objęte procedurą Niebieskiej Karty w związku z przemocą w rodzinie i inne osoby, które zostały dotknięte skutkami czynów karalnych – w tym również po prawomocnym zakończeniu  postępowania w Sądzie.

Rodzaje przestępstw (przykłady):

 • przemoc,
 • niealimentacja,
 • wypadek komunikacyjny z czyjeś winy,
 • wyłudzenie,
 • kradzież,
 • oszustwo, w tym oszustwa
 • internetowe,
 • rozbój,
 • uszkodzenie mienia,
 • zabójstwo, usiłowanie zabójstwa,
 • napaść,
 • pobicie,
 • groźby karalne,
 • handel ludźmi,
 • stalking,
 • wykorzystywanie seksualne,
 • mobbing itd…..

Nie zwlekaj, przyjdź…..

Czy możemy skorzystać z pomocy?

Jeśli status osoby pokrzywdzonej jest dla Ciebie niejasny, skontaktuj się z naszym pracownikiem, który udzieli Ci informacji w jakich sytuacjach możesz skorzystać z całkowicie bezpłatnej  pomocy naszego Ośrodka.

OŚRODEK W BIELSKU-BIAŁEJ tel.: 667 252 257
PUNKT W CIESZYNIE tel.: 667 254 710
PUNKT W ŻYWCU tel.: 667 254 715

Infolinia pomocy
pokrzywdzonym:
+48 222 309 900

Aktualności

AKTUALNOŚCI

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym…

AKTUALNOŚCI

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 20.02.2023 do 24.02.2023r. obchodzimy tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to czas zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz szansa na skuteczną pomoc potrzebującym. Pracownicy Ośrodka Pomocy…

Informacja dla instytucji
i pracowników służb

 

Zachęcamy do współpracy przedstawicieli, m.in. Szpitali, Policji, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądów, Prokuratury, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pedagogów, Psychologów oraz wszystkich, którzy na co dzień w swojej pracy mają styczność z potencjalnymi beneficjentami naszego Ośrodka.

Naszą misją jest niesienie pomocy dla możliwie jak największej ilości osób, które w pierwszej kolejności nierzadko zgłaszają się do Was. Liczymy na owocną współpracę będącą uzupełnieniem wsparcia  oferowanego przez Państwa instytucję.

Organ prowadzący Ośrodek