O nas

Kim jesteśmy?

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej powstał w październiku 2019r w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, a jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Organem prowadzącym jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie ofiarom przestępstw powrót do właściwego funkcjonowania sprzed zdarzenia.