Co oferujemy??

W naszych Ośrodkach możesz otrzymać następujące formy pomocy:

 • Pomoc prawna, mediacje
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna
 • Pomoc osoby pierwszego kontaktu
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media
 • Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń
 • Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci
 • Zakup sprzętu i wyposażenia