Blog

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR  1/2022/OOPP
AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2022/OOPP

Dotyczącego dostawy talonów (bonów) żywnościowych oraz podarunkowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach projektu: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej”, realizowanego  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,  udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Treść ogłoszenia (*.docx) >>

Opis przedmiotu zamówienia (*.docx) >>

Formularz ofertowy (*.docx) >>

Oświadczenie (*.docx) >>

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (*.docx) >>